Privacy statement

Curio hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met je gegevens. Je gegevens zullen door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt worden voor werving- en selectiedoeleinden. Met de invoering van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming mogen wij bepaalde gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Om deze reden zullen wij sollicitatiegegevens uit ons systeem verwijderen zodra we deze niet meer nodig hebben.
hier privacy statement.