Ontdek het beroepsonderwijs!

De Curio opleidingsschool leidt docenten op voor het vmbo en mbo. Dit doen we niet alleen. Dit doen we samen met Fontys Hogescholen (FLOT en PTH) en Hogeschool Rotterdam.

Leren in een vraaggerichte leeromgeving

We geloven in leren op de werkplek op basis van ervaringen die je op doet als (beginnend) docent. De docenten in opleiding nemen regie op hun eigen leerproces. We creëren een vraaggerichte leeromgeving. Met leeromgeving bedoelen we hier specifiek de plaats waar de docent praktijkervaring opdoet op de stage-/werkplek.

Vanuit de Curio opleidingsschool bieden we de deelnemers alle mogelijkheden en ruimte om het antwoord op zijn of haar leervragen te onderzoeken. Ze gaan zelf op onderzoek uit en bepalen zelf de wijze waarop. Zo ontwikkelen ze zich tot nieuwsgierige, zelfbewuste en deskundige docenten. Docenten die weten wat er speelt in het beroepenveld. Docenten die handelen volgens actuele pedagogische- en didactische uitgangspunten. En vooral docenten die zich continu blijven ontwikkelen.

Wat vinden studenten van de opleidingsschool?

Chinouk de Jong, Student Fontys lerarenopleiding biologie en tweedejaars stagiaire op Curio prinsentuin Andel; Zeer veel geleerd over groepsdynamiek en dit kan ik ook toepassen in de praktijk. Contact gelegd met andere schoolopleiders en volgend schooljaar heb ik weer een stageplaats binnen Curio.

Pien de Jong, student Fontys lerarenopleiding geschiedenis en eerstejaars stagiaire op Curio effent; Curio geeft mij veel vrijheid, waardoor ik als docent heel erg kan groeien en veel kan leren. Hier ben ik heel erg blij om!

Doe mee aan onze activiteiten

We organiseren vanuit de opleidingsschool verschillende activiteiten. Door onze samenwerking en verbinding met stagiaires en experts vanuit de opleidingsschool, zijn we in staat om een gevarieerd programma op te zetten. Dit programma sluit aan bij de behoeften en leervragen van onze aankomend docenten.

Wat gaan we doen in schooljaar 2022-2023?

In de jaarplanning voor het schooljaar 2022-2023 zijn onder andere de volgende activiteiten opgenomen:

  • Kick-off voor leerjaar 1 t/m 4
  • Contextrijkleren* leerjaar 1 en 2
  • OPH/VDO* voor leerjaar 4
  • Themabijeenkomsten; Onder begeleiding en in verschillende werkvormen ga je aan de slag met thema’s als; culturele verschillen, leerlingen met een leerachterstand, werken in een team of motivatieproblematiek.
  • Begeleiding deeltijdstudenten en zij-instromers in het onderwijs.

Het APV1 programma (contextrijkleren) werd het afgelopen schooljaar (2021-2022) door studenten gewaardeerd met een 7,5. De themadagen werden zelfs met een 8,5 gewaardeerd!

*Contextrijkleren heette in schooljaar 2021-2022 APV – algemene pedagogische vorming
*OPH/VDO – Onderwijs pedagogische handelen en Vakdidactisch ontwerpen

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Wil je meer informatie over de Curio opleidingsschool of wil je weten wat de Curio opleidingsschool jou kan bieden? Neem dan contact met ons op: Kiki de Bruijn / Marco Verschure; opleidingsschool@curio.nl

Klik hier voor de volledige jaarplanning 2022-2023.